למה צריך לבצע צילום תרמי


צילום תרמי נועד למניעת שרפות ע"י כך שאנו רואים נקודות התחממות בלוח. החימום נובע מכמה סיבות עיקריות:
1.ברגים שאינם מחוזקים או מוליכים שהמגע שלהם רופף .
2.עומס יתר של הציוד בלוח כמו מוליכים או כבלים ששטחי החתך שלהם אינם מתאימים לזרמים הגבוהים.
3 נתיכים, מפסקים ברקרים או כל ציוד אחר שאינו מתאים לעומס .
חוק החשמל מחייב לבצע אחת לשנה טיפול מונע ללוחות חשמל. חלק מהטיפול הוא חיזוק הברגים בלוחות החשמל. 
על מנת לבצע את חיזוק הברגים נידרש לנתק את החשמל בלוח מה שמקשה על אספקת החשמל במתקן.
בעזרת מצלמה תרמית אנחנו יכולים ליראות איפה ישנם ברגים לא מחוזקים ולחזק אותם בלבד,ובכך נימנע הפסקת חשמל ממושכת.


2all בניית אתרים